جمعيت پزشکی انگیزه خراسان قانونی تحقیقات

جمعيت: پزشکی انگیزه خراسان قانونی تحقیقات اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی اجرای بلندمدت طرح زوج و فرد باعث زیاد کردن انتشار ذرات معلق شده است است

آثار مثبت و منفی اجرای طرح زوج و فرد بر آلودگی هوای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در تحقیقی با استفاده از سامانه سیاهه انتشار و آینده نگری آلودگی هوا به وسیله ش

اجرای بلندمدت طرح زوج و فرد باعث زیاد کردن انتشار ذرات معلق شده است است

اجرای بلندمدت طرح زوج و فرد باعث زیاد کردن انتشار ذرات معلق شده است است

عبارات مهم : ایران

آثار مثبت و منفی اجرای طرح زوج و فرد بر آلودگی هوای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در تحقیقی با استفاده از سامانه سیاهه انتشار و آینده نگری آلودگی هوا به وسیله شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران به انجام بررسی شده است هست. طبق یافته های این مقاله، طرح زوج و فرد در دوره بلندمدت، ۲ درصد تولید ذرات معلق ناشی از خودروها را زیاد کردن داده هست.

به گزارش ایسنا، حسین شهبازی – مدیر واحد آینده نگری شرکت کنترل کیفیت هوای تهران- در این باره گفت: در آخرین تحقیق انجام گرفته که در قالب یک مقاله در ژورنال معتبر Transportation Research منتشر شد، میزان اثربخشی اجرایی شدن طرح ترافیکی زوج و فرد در تولید آلودگی و غلظت آلاینده های شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با استفاده از سامانه سیاهه انتشار و سامانه آینده نگری آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفته است.

اجرای بلندمدت طرح زوج و فرد باعث زیاد کردن انتشار ذرات معلق شده است است

به گفته وی، بر اثر این محدودیت ترافیکی تنها خودروهای شخصی بر اساس پلاک آنها اجازه ورود به محدوده طرح را پیدا می کنند و سایر ناوگان بدون محدودیت می توانند در محدوده تردد کنند.

شهبازی تصریح کرد: بر اساس نتیجه های این تحقیق، اجرایی شدن طرح ترافیکی زوج و فرد به صورت بلندمدت باعث کم کردن حجم تردد خودروهای سواری در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تا میزان ۱۱ درصد شده است است ولی به علت تقاضای سفر موجود در محدوده، کم کردن تردد خودروهای سواری باعث زیاد کردن تردد سایر ناوگان ها از جمله تاکسی، مینی بوس و اتوبوس واحد به ترتیب به میزان ۱۶، ۸ و ۸ درصد شده است است.

آثار مثبت و منفی اجرای طرح زوج و فرد بر آلودگی هوای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در تحقیقی با استفاده از سامانه سیاهه انتشار و آینده نگری آلودگی هوا به وسیله ش

بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، مدیر واحد آینده نگری شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار کرد: محاسبات انجام گرفته با استفاده از سامانه سیاهه انتشار شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نشان می دهد که اجرایی شدن طرح زوج و فرد، باعث کم کردن انتشار خودرویی آلاینده های مونوکسیدکربن، اکسیدهای نیتروژن، هیدروکربن ها و اکسیدهای گوگرد در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به ترتیب به میزان ۴، ۲.۵، ۵ و ۲ درصد شده است است این در حالیست که اجرای بلندمدت طرح ترافیکی زوج و فرد، منجر به زیاد کردن انتشار ذرات معلق ناشی از خودروها به عنوان مهمترین آلاینده شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به میزان ۲ درصد در کل شهر شده است هست. علاوه بر آن نتیجه های مدل سازی کیفیت هوا در یک دوره بحرانی آلودگی هوای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نشان داده که اجرای طرح زوج و فرد باعث کم کردن میانگین غلظت مونوکسیدکربن و اکسیدهای نیتروژن به میزان ۴ و ۲ درصد در طول دوره شده است است.

واژه های کلیدی: ایران | کنترل | انتشار | آلودگی | اجرای طرح | کیفیت هوا | آلودگی هوا | هوای پایتخت

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: