جمعيت پزشکی انگیزه خراسان قانونی تحقیقات

جمعيت: پزشکی انگیزه خراسان قانونی تحقیقات اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی اینجا فقط مرگ، فرد را از میزش جدا می‌کند

آیا مسئله مدیریت کشور پیری مدیران است؟ مدیرانی که در جلسات چرت می‌زنند؟ به نظر می‌رسد که مسئله چیز دیگری است و پیری فقط یکی از عوارض آن است.

اینجا فقط مرگ، فرد را از میزش جدا می‌کند

اینجا فقط مرگ، فرد را از میزش جدا می کند

عبارات مهم : دایره

آیا مسئله مدیریت کشور پیری مدیران است؟ مدیرانی که در جلسات چرت می زنند؟ به نظر می رسد که مسئله چیز دیگری است و پیری فقط یکی از عوارض آن است.

عباس عبدی با این مقدمه در روزنامه اعتماد نوشت: «پیری عارضه ای است که زیاد به چشم ما می آید. پیری را به وضوح می توان دید ولی ناتوانی و چندین مسئله دیگر به این روشنی دیده نمی شوند؛ مگر زمانی که کار از کار گذشته هست. یک وقت با یکی از زن های محترم که طرفدار برطرف تبعیض از زنان بود، صحبت می کردم. مدعی بود که حق زنان تضییع شده است هست. نمونه اش هم تعداد اندک مدیران زن هست. به او گفتم بله تعداد زنان مدیر اندک است ولی به نظر من حق مردان زیاد ضایع می شود (بدون این که بخواهم تبعیض های جنسیتی میان زنان و مردان را رد کنم که در جای خود هستند و زیاد هم هست). پرسید چرا؟ گفتم به این علت که از میان مردانی که مدیر هستند لزوما شایسته ترین ارزش نیستند. بنابراین اگر چه به لحاظ جنسیت مردان بیش از زنان در مصدر امور باشند ولی باید دید که آیا به لحاظ صلاحیتی و کارآمدی و حرفه ای آنان عالی ترین های مردان هستند یا خیر؟ اگر هستند باید گفت که حق مردان داده شده است ولی حق زنان خیر. ولی اگر چنین نیستند، باید گفت که حق مردان هم به اندازه زنان و زیاد ضایع شده است هست. مسئله مدیریت و ساختار تصمیم گیری در کشور عزیزمان ایران گوناگون هست. ولی بااهمیت ترین آنها، دایره بسته مدیران هست. دایره ای که عموما محدود به مجموعه ای از افراد است که ابراز ارادت می کنند یا در گذشته چنین کرده اند. بسیاری در پوشش های ریاکاری خود را به گونه ای درآورده اند که مقامات بالادست می پسندند.

این فرآیند به مرور وقت و نه یک باره رخ داده و در جایی به اوج خود رسیده هست. مسئله نگاه تیول داری به پست و مقام هست. علت هم روشن هست، تا هنگامی که پست و مقام دارند ولی هیچ ضرورتی به پاسخگویی نبوده و شفافیت، شعاری بیش نباشد، از این بهتر نخواهد شد. در این ساختار مدیریتی حتی نیروهای کارآمد نیز به مرور وقت ضعیف می شوند. چون هرکس که درست و با صلاحیت حرفه ای حرکت کند مورد سوءظن همکارانش قرار می گیرد و از بین بردن می شود. در این ساختار کمتر کسی جرات می کند که خلاف منویات رییس سخن بگوید. از همه بدتر این که نهاد داوری کننده مستقل در بیرون از ساختار اداری وجود ندارد که به شکایات و اعتراضات پیگیری شود. در نتیجه معترضین زبان در کام می کشند و به حاشیه می روند. در این ساختار انتقال تجربیات به نسل بعد معنادار نیست. چون اصولا تجربه بی معناست.

اینجا فقط مرگ، فرد را از میزش جدا می‌کند

بخشی از این مدیران به خاص از ابتدای دهه ١٣٧٠ بسیار مغرور و خودخواه شدند. به طور قطع بعضی از آنها نیز خوب کار می کردند ولی مساله ساختار مدیریتی بود که از خود به جا گذاشتند. شلختگی مالی به عنوان قاعده شد. در این اوضاع دست مدیر جهت جابه جایی بودجه و برنامه ها باز می شود و طبعا منافعی دارد، ولی در بلندمدت زمینه فساد و دزدی را فراهم می کند که کرده هست. شاید دایره بسته مدیران در کشور عزیزمان ایران کمتر از ۱۰ درصد نیروی انسانی باصلاحیت را مشمول بر می شود. ولی آیا این مدیران پیر شدند. چون پست را به تیول خود در آوردند، در این ساختار فقط فوت است که فرد را از میز جدا می کند.

زیرا اعتبار مدیریت او به میز اوست و نه برعکس. لیکن در حالت عکس، مدیر شخصا اعتبار دارد و معرف او میز او نیست، بلکه برعکس هست. به همین دلیل، طرف ٤٠ سال است که وزیر هست، هنوز هم می خواهد باشد، در حالی که دنیا به کلی عوض کردن کرده است و نیروهای جوان کشورهای دیگر همه عرصه ها را در نوردیده اند در اینجا تازه می خواهند به کارگیری بازنشسته ها را ممنوع کنند! در اینجا مسابقه واقعی جهت مدیر شدن شکل نمی گیرد. بازار مدیران نداریم، که عالی ترین ارزش آشنا شوند. نظام گزینش و گزینش مدیر چنان محدود است که جز به ناتوانی او در کار و نفرت در افکار عمومی منجر نمی شود. مسئله همزاد این نوع مدیریت، فقدان استقلال مدیریت هاست. اگر در این کشور دو نهاد شرکت برنامه و بانک مرکزی در کنار یک نهاد داوری مستقل وجود می داشتند که روسای آنها براساس پیشینه حرفه ای گزینش می شدند، به طور قطع اداره و اقتصاد کشور چنان شکوفا می شد که همه مردم رضایت پیدا می کردند. بنابراین جوان شدن مدیران پیر به تنهایی مشکلی را حل نمی کند. باید لیاقت سالاری جایگزین ارادت سالاری شود. مساله مهم تر شکسته شدن دایره ای است که حتی حضور سپنتا نیکنام را در شورای یک شهر بر نمی تابد. شکسته شدن دایره ای است که همه فاقد صلاحیت هستند، مگر آن که خلافش ثابت شود که طبعا جهت تعداد اندکی که خود را مطابق میل آراسته اند رخ خواهد داد.

آیا مسئله مدیریت کشور پیری مدیران است؟ مدیرانی که در جلسات چرت می‌زنند؟ به نظر می‌رسد که مسئله چیز دیگری است و پیری فقط یکی از عوارض آن است.

جوان شدن مدیران پیر شرط مورد نیاز است ولی کافی نیست. مدیر جوانی که استقلال نداشته باشد، مسوولیت ناپذیر باشد، بله قربان گو باشد، صلاحیت حرفه ای نداشته باشد، از مدیر پیر فعلی اگر بدتر نباشد، بهتر نیست. قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیز هنگامی خوب است که آن فلسفه ای که تاکنون افراد پیر را به کار می گرفت، اصلاح شود. با وجود آن فلسفه این قانون هم کارایی مورد نیاز را نخواهد داشت.»

واژه های کلیدی: دایره | مردان | مدیریت | مدیریت | مدیران زن | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: